DOMŮ

PROČ KANDIDUJI?

Politika mi přináší možnost podporovat hodnoty, které považuji za správné. Bytostně zastávám proevropské a zároveň konzervativní postoje, jsem křesťan otevřený dialogu. Moje mise je přinést tyto zásady i do Evropského parlamentu. Pojďte do toho se mnou!

Váš František Talíř

PROGRAM

Zákaz vývozu zbraní do válečných zón

Konec zabíjení civilního obyvatelstva evropskými zbraněmi.

Není problém to, že se zbraně vyrábějí. Problém je, komu se dostávají do rukou. Navzdory mezinárodním smlouvám zakazujícím vývoz zbraní do zemí v otevřených válečných konfliktech, jsou na území EU vyráběny zbraně, které jsou v Jemenu, Egyptě a v dalších zemích opakovaně používány i proti civilnímu obyvatelstvu. Vzhledem k silné zbrojařské lobby není tento problém příliš medializován, já ho ale jako obrovský morální problém vnímám. Jakmile rezignujeme na etická hlediska a ustoupíme tlaku peněz a zbrojního průmyslu, ztratíme ideály, na kterých sjednocená Evropa stojí. Jako europoslanec budu znovu iniciovat vznik dozorčí komise pro kontrolu vývozu zbraní a vojenské techniky a udělám vše pro to, aby se EU jednoznačně dohodla na embargu vůči státům, které otevřeně porušují lidská práva.

Zobrazit více

Omezení plastů

Ochrana přírody jako péče o společný domov.

Doba plastová, symbol pokroku, nebo ukázka jedné z největších ekologických katastrof v přímém přenosu? Podle OSN jde o jednoznačnou „planetární krizi“, kterou je potřeba neodkladně řešit. Oceány plné plujícího plastového odpadu a mikročástice plastů obsažené ve čtyřech pětinách pitné vody na světě jsou jen špičkou ledovce. Plastu nelze uniknout, na igelitový sáček dnes narazíte v Mariánském příkopě i na opuštěném ostrově. EU již v této oblasti podniká řadu kroků. Mým cílem je pracovat na dalších návrzích společně s výrobci a hledat spolu s nimi nové cesty k nahrazování jednorázových plastových obalů.

Zobrazit více

Bioetické otázky

Svoboda jednotlivých států v rozhodování.

V Evropské unii jsou bezmála tři desítky členských států a jejich pohledy na eutanazii, legalizaci drog, genderovou politiku a další bioetické otázky se často velmi liší. Proto mi přijde naprosto zásadní, aby se v této oblasti nepřijímaly společné politické postoje a aby každý stát měl i nadále na národní úrovni rozhodovací pravomoce týkající se bioetických otázek. Vzájemná spolupráce a jednotná politika může často sloužit k dobrému cíli, avšak v případě těchto čistě hodnotových témat jde podle mého názoru o kontraproduktivní a naprosto zbytečný krok. Pestrost názorů chápu jako pozitivum a obohacení, nesmíme si je ale navzájem vnucovat.

Zobrazit více

Principy, které chci vnášet do politiky na evropské úrovni Otevřenost k dialogu

Demokracie je založená na svobodné diskuzi. Mám své jasné proevropské a konzervativní názory, jsem ale otevřený pro dialog s těmi, kteří vidí věci odlišně.

 Slušnost

Agresivní rétorika a překřikování je na dnešní politické scéně stále populárnější. Já jdu ale jinou cestou. Férovost považuji nikoliv za slabost, ale za samozřejmost.

 Profesionalita

Politika se nesmí dělat pocitově. Poctivost a svědomitost je nutným základem nejen pro práci na vlastních tématech, ale i v procedurálních otázkách.

Zobrazit více

KALENDÁŘ

21. května

Praha

Debata mladých kandidátů do EP

22. května

Písek

Debata s Františkem Talířem, kandidátem do EP

23. května

Vinoř

Dochází EU dech?

24. května

Dačice

Cestovatelská beseda

PODPOŘTE MOJI KAMPAŇ

konkrétní pomocí, nebo přímým finančním darem na účet.

STÁT SE DOBROVOLNÍKEM JINÉ FORMY POMOCI